VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 49 | Thánh Thi 50 | Thánh Thi 51 | Châm Ngôn

Thánh Thi 50

50 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Đấng Quyền Năng, Đức Chúa Trời, là CHÚA y phán: Ngài triệu tập khắp cả trái đất, Từ đông sang tây. 2 Từ Si-ôn tốt đẹp, tuyệt mỹ, Đức Chúa Trời đã chiếu sáng ra. 3 Đức Chúa Trời của chúng ta đến, Ngài không im lặng. Trước mặt Ngài là đám lửa thiêu đốt, Xung quanh Ngài có bão tố dữ dội. 4 Ngài triệu tập các tầng trời trên cao Lẫn đất thấp để phán xét dân Ngài. 5 Hãy tụ họp dân thánh lại cùng ta, Là những người đã lập giao ước với ta bằng tế lễ. 6 Các tầng trời tuyên bố sự công chính Ngài. Vì chính Đức Chúa Trời là đấng phán xét. Sê-la 7 Hỡi dân ta, hãy nghe, ta sẽ phán: Hỡi Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ làm chứng nghịch ngươi. Chính Ta là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ngươi. 8 Ta không trách ngươi vì các tế lễ, Hoặc tế lễ thiêu ngươi vẫn dâng trước mặt ta. 9 Ta không cần bò đực nơi nhà ngươi, Hay dê đực trong bầy ngươi. 10 Vì tất cả thú rừng đều là của ta. Súc vật trên ngàn đồi cũng vậy. 11 Ta biết mọi loài chim trên núi, Những sinh vật ngoài đồng đều huộc về ta. 12 Nếu ta đói, ta đã không nói cho ngươi biết sao? Vì thế giới và mọi vật trong đó đều thuộc về ta. 13 Ta có ăn thịt bò đực Hay uống máu dê không? 14 Hãy dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời bằng lời cảm tạ, Hãy hoàn tất lời khấn nguyện cho Đấng Chí Cao. 15 Trong ngày gian truân, hãy kêu cầu Ta. Ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ tôn vinh Ta. 16 Nhưng đối với kẻ ác, Đức Chúa Trời phán: Tại sao ngươi đọc lên luật lệ Ta? Vì sao ngươi nhận giao ước Ta bằng môi miệng? 17 Vì người ghét sự rèn luyện, Gạt bỏ sau lưng lời dạy dỗ Ta. 18 Khi ngươi thấy kẻ trộm thì thỏa thuận với nó. Ngươi đồng loã với những kẻ ngoại tình. 19 Miệng ngươi nói ra những điều ác, Lưỡi ngươi thêu dệt điều lừa dối. 20 Ngươi ngồi nói xấu anh em mình, Chê trách con trai của mẹ ngươi. 21 Ngươi đã làm những điều này nhưng Ta im lặng. Ngươi tưởng Ta giống như ngươi, Nhưng Ta sẽ quở trách ngươi, Buộc tội ngươi ngay trước mặt ngươi. 22 Vậy, hỡi những kẻ quên Đức Chúa Trời, hãy suy xét điều đó. Kẻo Ta sẽ xé nát ngươi và không ai giải cứu. 23 Người nào dâng tế lễ bằng lời cảm tạ tôn vinh Ta. Ai theo đường lối Ta, Ta sẽ chỉ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn