VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 50 | Thánh Thi 51 | Thánh Thi 52 | Châm Ngôn

Thánh Thi 51

51 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Tiên Tri Na-than Đến Gặp Đa-vít Sau Khi Người Đến Với Bà Bát-sê-ba Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót tôi Tùy theo tình yêu thương Chúa. Vì lòng thương xót dư dật của Ngài, Xin xóa bỏ các vi phạm tôi. 2 Xin rửa sạch mọi gian ác tôi, Và luyện sạch các tội lỗi tôi. 3 Vì tôi nhận biết các vi phạm tôi, Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. 4 Tôi đã phạm tội cùng Ngài, chỉ một mình Ngài thôi. Tôi đã làm điều ác trước mặt Ngài, Cho nên Ngài là công bình khi tuyên án, Ngài là chính đáng khi phán xét. 5 Thật vậy, tôi vốn gian ác từ khi sinh ra, Tôi vốn tội lỗi từ khi được hoài thai trong bụng mẹ. 6 Nầy, Ngài muốn sự chân thật nơi bề trong cũng như nơi sâu kín của lòng tôi. Xin Ngài dạy tôi sự khôn ngoan. 7 Xin Ngài dùng nhánh bài hương tẩy sạch tôi, thì tôi sẽ tinh sạch. Xin Ngài rửa tôi thì tôi sẽ trắng hơn tuyết. 8 Xin cho tôi nghe tiếng vui vẻ và mừng rỡ, Nguyện xương cốt mà Ngài đã đánh gẫy được vui mừng. 9 Xin Ngài ngoảnh mặt đừng để ý đến các tội lỗi tôi, Và xoá bỏ mọi gian ác tôi. 10 Đức Chúa Trời ôi, xin tạo nên trong tôi một tấm lòng trong sạch Và làm mới lại trong tôi một tâm linh chân chính. 11 Xin chớ xua đuổi tôi khỏi trước mặt Ngài, Cũng đừng cất thánh linh Ngài khỏi tôi. 12 Xin phục hồi cho tôi niềm vui của sự cứu rỗi Ngài. Xin ban cho tôi một tinh thần sẳn sàng để giữ vững tôi. 13 Tôi sẽ dạy các đường lối Ngài cho những kẻ vi phạm, Và những kẻ tội lỗi sẽ quay về cùng Ngài. 14 Lạy Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời cứu rỗi tôi, Xin giải cứu tôi khỏi tội đổ huyết Thì lưỡi tôi sẽ lớn tiếng ca ngợi sự công chính Ngài. 15 Lạy Chúa, xin mở môi tôi, Thì miệng tôi sẽ ca ngợi Ngài. 16 Vì Ngài không vui lòng về tế lễ hy sinh, Bằng không tôi đã dâng. Tế lễ thiêu Ngài cũng không thích. 17 Tế lễ hy sinh đẹp lòng Đức Chúa Trời là tâm thần tan vỡ. Đức Chúa Trời ôi, tấm lòng ăn năn tan vỡ Ngài không khinh bỉ đâu. 18 Theo lòng nhân từ Ngài, xin ban phúc lành cho Si-ôn. Xin xây dựng các tường thành Giê-ru-sa-lem. 19 Bấy giờ, Ngài sẽ vui lòng về các tế lễ công chính, Tế lễ thiêu và tế lễ toàn thiêu. Bấy giờ, bò đực sẽ được dâng trên bàn thờ Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn