VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 48 | Thi-thiên 49 | Thi-thiên 50 | Châm-ngôn

Thi-thiên 49:16-17

49 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Chớ sợ khi người nào trở nên giàu có, Lúc sự vinh hiển nhà người ấy tăng lên; 17 Vì khi người chết chẳng đem đi gì được, Sự vinh hiển người cũng không theo người xuống mồ mả đâu.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn