VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 49 | Thi-thiên 50 | Thi-thiên 51 | Châm-ngôn

Thi-thiên 50:2,5

50 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Từ Si-ôn tốt đẹp toàn vẹn, Đức Chúa Trời đã sáng chói ra. 5 Hãy nhóm lại cùng ta các người thánh ta, Là những người đã dùng của tế lễ lập giao ước cùng ta.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn