VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 50 | Thi-thiên 51 | Thi-thiên 52 | Châm-ngôn

Thi-thiên 51:10

51 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn