VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 50 | Thi-thiên 51 | Thi-thiên 52 | Châm-ngôn

Thi-thiên 51:10

51 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn