VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 50 | Thi-thiên 51 | Thi-thiên 52 | Châm-ngôn

Thi-thiên 51:15

51 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Chúa ơn, xin mở môi tôi, Rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn