VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 50 | Thi-thiên 51 | Thi-thiên 52 | Châm-ngôn

Thi-thiên 51:6

51 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Nầy, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong; Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn