VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 53 | Thi-thiên 54 | Thi-thiên 55 | Châm-ngôn

Thi-thiên 54:4

54 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Nầy, Đức Chúa Trời là sự tiếp trợ tôi, Chúa là Đấng nâng đỡ linh hồn tôi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn