VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 53 | Thánh Thi 54 | Thánh Thi 55 | Châm Ngôn

Thánh Thi 54

54 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Khi Người Xíp Đến Nói Cùng Sau-lơ Rằng: Không Phải Đa-vít Đang Trốn Giữa Chúng Tôi Sao? Lạy Đức Chúa Trời, nhờ danh Ngài, xin giải cứu tôi, Xin dùng năng lực Ngài minh oan cho tôi. 2 Lạy Đức Chúa Trời, xin nghe lời cầu nguyện tôi, Xin lắng tai nghe tiếng nói của miệng tôi. 3 Vì những kẻ xa lạ nổi lên chống tôi, Những người tàn ác tìm hại mạng sống tôi. Chúng không để Đức Chúa Trời trước mặt mình. 4 Kìa, Đức Chúa Trời là Đấng giúp đỡ tôi, Chúa là Đấng gìn giữ linh hồn tôi. 5 Ngài sẽ lấy ác báo trả các kẻ thù tôi, Vì sự thành tín của Ngài, xin hãy hủy diệt chúng nó. 6 Lạy CHÚA, tôi sẽ dâng cho Ngài tế lễ tự nguyện, Tôi sẽ ca ngợi danh Ngài Vì danh ấy là tốt lành. 7 Vì Ngài giải cứu tôi khỏi mọi gian nguy Và mắt tôi nhìn đắc thắng trên các kẻ thù tôi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn