VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 52 | Thánh Thi 53 | Thánh Thi 54 | Châm Ngôn

Thánh Thi 53

53 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng Để Dạy Dỗ Theo Điệu Ma-ha-lát Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng Không có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều tồi bại và làm những điều gian ác ghê tởm. Không có ai làm điều thiện. 2 Đức Chúa Trời từ trên trời Nhìn xuống loài người, Để xem thử có ai khôn ngoan, Tìm kiếm Đức Chúa Trời hông? 3 Chúng nó hết thảy đều lui trở lại, Đều suy đồi như nhau. Không có ai làm điều thiện, Dù một người cũng không. 4 Phải chăng những kẻ làm ác thiếu hiểu biết? Chúng ăn nuốt dân ta như ăn bánh, Cũng chẳng cầu khẩn Đức Chúa Trời. 5 Kìa, chúng nó bị kinh hoàng lớn Dù không có gì đáng kinh hoàng. Vì Đức Chúa Trời vung vãi xương cốt những kẻ dàn quân tấn công ngươi. Ngươi sẽ làm cho chúng hổ thẹn vì Đức Chúa Trời đã từ bỏ chúng nó 6 Ôi, ước gì sự giải cứu Y-sơ-ra-ên từ Si-ôn đã đến. Khi Đức Chúa Trời phục ồi cơ đồ cho dân Ngài, Thì Gia-cốp sẽ hân hoan, Y-sơ-ra-ên sẽ mừng rỡ.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn