VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 55 | Thi-thiên 56 | Thi-thiên 57 | Châm-ngôn

Thi-thiên 56:11

56 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Tôi đã để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ chi; Người đời sẽ làm chi tôi?

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn