VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 55 | Thánh Thi 56 | Thánh Thi 57 | Châm Ngôn

Thánh Thi 56

56 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót tôi. Vì người ta chà đạp tôi, Hằng ngày kẻ thù y áp bức tôi. 2 Hằng ngày kẻ thù chà đạp tôi, Vì nhiều người kiêu căng chiến đấu chống tôi. 3 Trong ngày sợ hãi, Tôi sẽ tin cậy Ngài. 4 Nhờ Đức Chúa Trời tôi sẽ ca ngợi Ngài. Tôi sẽ tin cậy nơi Đức Chúa Trời và không sợ hãi, Người phàm sẽ làm chi tôi? 5 Hằng ngày chúng xuyên tạc các lời tôi nói. Tư tưởng gian ác của chúng toan hại tôi 6 Chúng âm mưu phục kích, Chúng theo dõi các bước chân tôi, Chờ hại mạng sống tôi. 7 Gian ác như thế mà chúng sẽ thoát khỏi sao? Lạy Đức Chúa Trời, trong cơn thịnh nộ Ngài, hãy đánh đổ các dân. 8 Ngài ghi chép các đoạn đường đi lại của tôi. Xin Ngài đựng nước mắt tôi trong bình của Chúa. Nước mắt tôi không được ghi trong sách Ngài sao? 9 Ngày nào tôi cầu khẩn thì các kẻ thù tôi sẽ tháo lui, Vì tôi biết điều này: Đức Chúa Trời ở cùng tôi. 10 Nhờ Đức Chúa Trời, tôi sẽ ca ngợi lời Ngài, Nhờ CHÚA, tôi sẽ ca ngợi lời Ngài. 11 Tôi sẽ tin cậy nơi Đức Chúa Trời và không sợ hãi. Loài người sẽ làm chi tôi? 12 Lạy Đức Chúa Trời, tôi vẫn giữ lời khấn nguyện cùng Ngài. Tôi sẽ dâng tế lễ tạ ơn Ngài. 13 Vì Ngài đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, Không để chân tôi vấp ngã. Tôi sẽ bước đi trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời Trong ánh sáng của sự sống.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn