VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 56 | Thánh Thi 57 | Thánh Thi 58 | Châm Ngôn

Thánh Thi 57

57 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Khi Người Trốn Trong Hang Đá Thoát Khỏi Sau-lơ Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót tôi, xin thương xót tôi, Vì linh hồn tôi trú ẩn nơi Ngài. Tôi sẽ trú ẩn dưới bóng cánh Ngài Cho đến khi cơn hủy diệt đã qua. 2 Tôi sẽ cầu khẩn Đức Chúa Trời Chí Cao, Là Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành cho tôi. 3 Từ trời Ngài sẽ ban ơnh cứu rỗi tôi; Ngài quở trách kẻ chà đạp tôi. Sê-la Đức Chúa Trời sẽ ban tình yêu thương và sự thành tín Ngài. 4 Linh Hồn tôi ở giữa những sư tử, Tôi nằm giữa loài thú ăn hịt người. Răng chúng nó như giáo và tên, Lưỡi chúng nó như gươm sắc bén. 5 Lạy Đức Chúa Trời, nguyện Ngài được tôn cao hơn các tầng trời, Nguyện vinh quang Ngài tỏa khắp trái đất. 6 Chúng nó gài lưới cho chân tôi, Linh hồn tôi nao sờn. Chúng đào hố trước mặt tôi Nhưng chính chúng nó lại sa xuống đó. Sê-la 7 Lạy Đức Chúa Trời, lòng tôi kiên định, Lòng tôi kiên định. Tôi sẽ hát và ca ngợi Ngài. 8 Hỡi vinh quang Ta, hãy tỉnh thức, Hỡi đàn hạc, đàn lia hãy tỉnh thức, Ta sẽ đánh thức hừng đông dậy. 9 Lạy Chúa, tôi sẽ cảm tạ Ngài trong các dân, Tôi sẽ ca ngợi Ngài giữa các nước. 10 Vì tình yêu thương Ngài lớn hơn các tầng trời, Sự thành tín Ngài cao vút tận các tầng mây. 11 Lạy Đức Chúa Trời, nguyện Ngài được tôn cao hơn các tầng trời, Nguyện vinh quang Ngài toả khắp trái đất.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn