VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 57 | Thánh Thi 58 | Thánh Thi 59 | Châm Ngôn

Thánh Thi 58

58 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hỡi các lãnh chúa quyền thế, khi im lặng các người thật sự nói công bình sao? Các ngươi có phán xét loài người một cách ngay thẳng không? 2 Không, các người phạm các điều ác trong lòng, Tay các người thi hành bạo lực trên đất. 3 Kẻ ác lầm lạc từ trong lòng mẹ, Chúng sai quấy, nói dối từ lúc mới sanh. 4 Nọc độc chúng nó như nọc độc loài rắn, Chúng như rắn hổ mang bị điếc, bị bịt tai lại, 5 Không nghe tiếng người dụ rắn Hay lời thần chú của thầy bùa cao tay. 6 Lạy Đức Chúa Trời, xin đập bể răng trong miệng chúng nó, Lạy CHÚA, xin bẻ gẫy nanh sư tử tơ. 7 Nguyện chúng nó bị đùa đi như nước chảy, Khi nó nạp tên nhắm bắn thì tên bị chặt đứt. 8 Nguyện chúng nó như con ốc sên tiêu tan khi bò đi, Như thai của người đàn bà bị sẩy, không hề thấy mặt trời. 9 Trước khi nơi các ngươi nhận thấy gai góc, Nguyện Ngài quét sạch chúng nó đi, dù còn xanh hay cháy. 10 Người công chính sẽ vui mừng khi thấy sự báo thù, Người sẽ rửa chân mình trong máu kẻ ác. 11 Người ta sẽ nói rằng: Chắc hẳn người công chính sẽ được thưởng, Chắc hẳn là có Đức Chúa Trời, Đấng phán xét trên đất.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn