VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 58 | Thánh Thi 59 | Thánh Thi 60 | Châm Ngôn

Thánh Thi 59

59 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lạy Đức Chúa Trời tôi, xin giải cứu tôi khỏi các kẻ thù tôi, Xin bảo vệ tôi khỏi những kẻ nổi dậy chống tôi. 2 Xin giải cứu tôi khỏi các kẻ làm ác, Xin cứu tôi khỏi những kẻ làm đổ máu. 3 Vì kìa, lạy CHÚA chúng rình hại mạng sống tôi, Những kẻ hung dữ họp lại chống tôi, Không phải vì sự vi phạm hay tội lỗi tôi. 4 Tôi cũng không có tội ác gì, nhưng chúng xông đến định tấn công tôi. Xin hãy xem, xin Ngài thức dậy để giúp đỡ tôi. 5 Chính Ngài là CHÚA, là Đức Chúa Trời Vạn Quân, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Xin hãy thức dậy và trừng phạt hết thẩy các nước, Xin chớ thương xót kẻ nào phản bội làm điều gian ác. Sê-la 6 Tối đến, chúng trở lại, Tru như chó Và đi rình mò quanh thành. 7 Kìa, miệng chúng nó buông lời rủa sả, Môi như những thanh gươm. Vì chúng nghĩ rằng: có ai sẽ nghe đâu? 8 Nhưng lạy CHÚA, chính Ngài sẽ cười chúng nó, Sẽ chế nhạo tất cả. 9 Hỡi sức lực của tôi, các nước trông nơi Ngài, Vì Đức Chúa Trời là thành lũy của tôi. 10 Đức Chúa Trời yêu thương của tôi sẽ đến giúp tôi, Đức Chúa Trời sẽ cho tôi nhìn đắc thắng trên các kẻ thù tôi. 11 Xin đừng giết chúng nó, dân tộc tôi quên đi chăng, Nhưng lạy Chúa, là thuẫn đỡ cho chúng tôi, Bởi quyền năng Ngài, xin làm tản lạc và đánh bại chúng nó. 12 Vì tội lỗi từ miệng chúng nó, Lời từ môi chúng nó Và vì lời nguyền rủa và láo khoét chúng nói ra, Nguyện chúng bị mắc bẫy trong sự kiêu căng của chúng. 13 Xin tiêu diệt chúng nó bằng sự thịnh nộ Ngài, Xin tiêu diệt chúng nó hoàn toàn. Để người ta biết rằng lời Đức Chúa Trời cai trị nơi Gia-cốp Cho đến tận cùng trái đất. Sê-la 14 Tối đến, chúng trở lại, Tru như chó Và đi rình mò quanh thành. 15 Chúng đi lang thang kiếm ăn, Nếu không no chúng sẽ ở lại thâu đêm. 16 Còn tôi, tôi sẽ hát về sức lực Ngài, Và mỗi sáng tôi sẽ ca ngợi tình yêu thương Ngài, Vì Ngài là thành lũy của tôi, Và nơi tôi trú ẩn trong lúc gian truân. 17 Hỡi sức lực của tôi, tôi ca ngợi Ngài, Vì Đức Chúa Trời là thành lũy của tôi, là Đức Chúa Trời yêu thương tôi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn