VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 56 | Thi-thiên 57 | Thi-thiên 58 | Châm-ngôn

Thi-thiên 57:11

57 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các từng trời. Nguyện sự vinh hiển Chúa trổi cao hơn cả trái đất!

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn