VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 56 | Thi-thiên 57 | Thi-thiên 58 | Châm-ngôn

Thi-thiên 57:11

57 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các từng trời. Nguyện sự vinh hiển Chúa trổi cao hơn cả trái đất!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn