VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 56 | Thi-thiên 57 | Thi-thiên 58 | Châm-ngôn

Thi-thiên 57:2

57 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời Chí cao, Tức là Đức Chúa Trời làm thành mọi việc cho tôi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn