VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 56 | Thi-thiên 57 | Thi-thiên 58 | Châm-ngôn

Thi-thiên 57:7

57 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Hỡi Đức Chúa Trời, lòng tôi vững chắc, lòng tôi vững chắc; Tôi sẽ hát, phải, tôi sẽ hát ngợi khen.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn