VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 58 | Thi-thiên 59 | Thi-thiên 60 | Châm-ngôn

Thi-thiên 59:16

59 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Nhưng tôi sẽ ca hát về sức lực Chúa; Phải, buổi sáng tôi sẽ hát lớn tiếng về sự nhân từ Chúa; Vì Chúa là nơi ẩn náu cao của tôi, Một nơi nương náu mình trong ngày gian truân.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn