VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 4 | Thi-thiên 5 | Thi-thiên 6 | Châm-ngôn

Thi-thiên 5:11

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Nhưng phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, Cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, Vì Chúa bảo hộ các người ấy; Kẻ nào ái mộ danh Chúa Cũng sẽ nức lòng mừng rỡ nơi Chúa.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn