VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 4 | Thi-thiên 5 | Thi-thiên 6 | Châm-ngôn

Thi-thiên 5:3

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Đức Giê-hô-va ôi! buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi; Buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài, và trông đợi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn