VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 4 | Thi-thiên 5 | Thi-thiên 6 | Châm-ngôn

Thi-thiên 5:5

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa; Chúa ghét hết thảy những kẻ làm ác.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn