VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 63 | Thi-thiên 64 | Thi-thiên 65 | Châm-ngôn

Thi-thiên 64:10

64 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Người công bình sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va, và nương náu mình nơi Ngài, còn những kẻ có lòng ngay thẳng đều sẽ khoe mình.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn