VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 63 | Thánh Thi 64 | Thánh Thi 65 | Châm Ngôn

Thánh Thi 64

64 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lạy Đức Chúa Trời, xin nghe tiếng tôi than thở, Xin bảo vệ tôi khỏi khiếp sợ kẻ thù. 2 Xin Ngài giấu tôi khỏi âm mưu của kẻ ác, Khỏi đám đông làm điều dữ. 3 Chúng mài lưỡi mình như gươm, Nhắm bắn mũi tên, tức là lời độc ác. 4 Từ nơi ẩn núp, chúng bắn người vô tội, Chúng bắn thình lình và không sợ hãi gì. 5 Chúng khuyến khích nhau trong mưu ác mình, Bàn tính để gài bẫy bí mật, Chúng tự nghĩ ai sẽ thấy chúng ta? 6 Chúng tìm kiếm mưu ác, và nghĩ: Chúng ta đã lập xong mưu hay. Tâm trí và lòng dạ con người thật nham hiểm. 7 Nhưng Đức Chúa Trời sẽ bắn tên vào chúng nó, Thình lình chúng nó bị thương. 8 Ngài sẽ hủy diệt chúng vì lưỡi chúng nó nghịch lại chúng nó. Tất cả những ai thấy chúng đều lắc đầu. 9 Và tất cả mọi người đều sẽ sợ, Chúng sẽ rao truyền các công việc của Đức Chúa Trời Và suy nghĩ về điều Ngài đã làm. 10 Người công chính sẽ vui mừng trong CHÚA Và trú ẩn nơi Ngài. Y Tất cả những người có lòng ngay thẳng sẽ ca ngợi Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn