VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 64 | Thánh Thi 65 | Thánh Thi 66 | Châm Ngôn

Thánh Thi 65

65 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng, Bài Hát Lạy Đức Chúa Trời tại Si-ôn, Thật đáng ca ngợi Ngài và giữ trọn lời hứa nguyện với Ngài. 2 Lạy Đấng nghe lời cầu nguyện, Cả nhân loại sẽ đến cùng Ngài. 3 Về vấn đề gian ác, các sự vi phạm đã thắng hơn tôi, Nhưng Ngài tha thứ cho. 4 Phước cho người Ngài đã chọn Và khiến đến gần để ở nơi hành lang Ngài. Chúng tôi sẽ thỏa nguyện với phúc lành của nhà Ngài, Tức là đền thánh Ngài. 5 Lạy Đức Chúa Trời cứu rỗi của chúng tôi, Ngài sẽ đáp lời chúng tôi bằng sự công chính qua những việc diệu kỳ. Ngài là sự tin cậy của mọi người ở tận cùng trái đất Cũng như ở vùng biển cả xa xăm. 6 Ngài dùng quyền năng thiết lập núi non, Vì Ngài nai nịt bằng sức mạnh. 7 Ngài dẹp yên biển động, Sóng gió ầm ầm Cùng các dân xáo động. 8 Những người ở nơi xa xôi cùng tận trái đất thấy dấu lạ của Ngài đều sợ hãi. Ngài làm rạng đông và hoàng hôn cho những vùng ở chân trời, góc bể Đều reo hò vui vẻ. 9 Ngài chăm sóc đất, Làm cho đất mầu mỡ và rất phì nhiêu. Dòng suối Đức Chúa Trời đầy nước, Ngài cung cấp thóc lúa. Ngài chuẩn bị đất bằng cách: 10 Ngài tưới nước các luống cầy, Ban bằng những mô đất. Ngài ban mưa rào thấm nhuần đất đai, Chúc lành cho hoa quả lớn lên. 11 Ngài đội mão triều phúc lành cho năm, Các lối Ngài đi qua đượm nhuần mầu mỡ. 12 Các đồng cỏ nơi sa mạc được xanh tươi, Và các đồi núi đầy dẫy sự vui mừng. 13 Các bầy chiên tràn ngập đồng cỏ, Thóc lúa bao phủ các thung lũng, Chúng cùng nhau reo hò, ca hát.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn