VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 65 | Thi-thiên 66 | Thi-thiên 67 | Châm-ngôn

Thi-thiên 66:18

66 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 Nếu lòng tôi có chú về tội ác, Ắt Chúa chẳng nghe tôi.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn