VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 65 | Thi-thiên 66 | Thi-thiên 67 | Châm-ngôn

Thi-thiên 66:4

66 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Cả trái đất sẽ thờ lạy Chúa, Và hát ngợi khen Ngài; Chúng sẽ ca tụng danh Chúa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn