VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 65 | Thi-thiên 66 | Thi-thiên 67 | Châm-ngôn

Thi-thiên 66:5-6

66 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Hãy đến, xem các việc của Đức Chúa Trời: Công việc Ngài làm cho con cái loài người thật đáng sợ. 6 Ngài đổi biển ra đất khô; Người ta đi bộ ngang qua sông: Tại nơi ấy chúng tôi vui mừng trong Ngài.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn