VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 66 | Thi-thiên 67 | Thi-thiên 68 | Châm-ngôn

Thi-thiên 67:1

67 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng tôi, và ban phước cho chúng tôi, Soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn