VietChristian
VietChristian
nghe.app

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 66 | Thánh Thi 67 | Thánh Thi 68 | Châm Ngôn

Thánh Thi 67

67 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót chúng tôi, Xin ban phước cho chúng tôi và soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi. Sê-la 2 Để đường lối Ngài được thông biết trên đất, Và sự cứu rỗi Ngài được thông hiểu trên khắp các quốc gia. 3 Lạy Đức Chúa Trời, nguyện các dân ca ngợi Ngài, Nguyện muôn dân ca ngợi Ngài. 4 Hỡi các nước, hãy vui mừng và ca hát, Vì Ngài phán xét công bình các dân Và hướng dẫn các nước trên đất. 5 Lạy Đức Chúa Trời, nguyện các dân ca ngợi Ngài, Nguyện muôn dân ca ngợi Ngài. 6 Nguyện đất sinh sản hoa mầu, Nguyện Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng tôi ban phước cho chúng tôi. 7 Lạy Đức Chúa Trời, xin ban phước cho chúng tôi, Nguyện các dân trên khắp trái đất hãy kính sợ Ngài.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website