VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 67 | Thánh Thi 68 | Thánh Thi 69 | Châm Ngôn

Thánh Thi 68

68 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy đứng dậy, khiến kẻ thù Ngài chạy tan tác, Đuổi những kẻ ghét Ngài trốn khỏi trước mặt Ngài. 2 Như khói tan đi thể nào, Xin Ngài đánh tan chúng nó thể ấy, Như sáp tan chảy trong lửa thể nào, Những kẻ ác cũng sẽ bị hủy diệt trước mặt Đức Chúa Trời thể ấy. 3 Nhưng người công chính sẽ vui mừng, Hân hoan trước mặt Đức Chúa Trời. Họ sẽ vô cùng vui mừng. 4 Hãy hát mừng Đức Chúa Trời, hãy ca ngợi danh Ngài. Hãy cất tiếng hát cho Đấng cưỡi trên các tầng mây. U Danh Ngài là CHÚA, Hãy vui mừng trước mặt Ngài. 5 Đức Chúa Trời ở trong nơi thánh, Ngài là cha của những trẻ mồ côi Và là Đấng bảo vệ những người góa bụa. 6 Đức Chúa Trời làm cho kẻ cô đơn có gia đình để ở, Dẫn kẻ bị cầm tù ra chỗ thịnh vượng. Nhưng những kẻ phản nghịch phải ở nơi đồng hoang cỏ cháy. 7 Lạy Đức Chúa Trời, khi Ngài đi ra trước dân Ngài, Khi Ngài đi băng qua sa mạc, Sê-la 8 Thì đất rung chuyển, Các tầng trời đổ mưa xuống trước mặt Đức Chúa Trời, Núi Si-nai rúng động, trước mặt Đức Chúa Trời, Là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. 9 Lạy Đức Chúa Trời, Ngài ban mưa dồi dào, Ngài phục hồi sản nghiệp Ngài khi đã điêu tàn. 10 Dân Ngài sinh sống tại đó. Lạy Đức Chúa Trời, vì lòng nhân từ, Ngài cung cấp cho kẻ khốn cùng. 11 Chúa truyền lịnh, Thì ngay cả đàn bà cũng loan tin như một đạo binh đông đảo. 12 Các vua và các đạo binh bỏ chạy, họ chạy trốn. Những người đàn bà tại nhà chia của cướp được. 13 Dù các người ở lại giữa chuồng chiên, y Thì cũng có cánh bồ câu bọc bạc Và lông nó mạ vàng xanh. 14 Đấng toàn năng đánh các vua ở đó Chạy tan tác như tuyết đổ tại Sanh-môn. 15 Hỡi núi hùng vĩ, Hỡi núi của các thần, núi Ba-san, Hỡi núi có nhiều đỉnh, núi Ba-san. 16 Hỡi núi có nhiều đỉnh, tại sao ngươi nhìn một cách ghen tị Núi mà Đức Chúa Trời đã chọn để ngự. Phải, CHÚA sẽ ở tại đó đời đời. 17 Các xe chiến mã của Đức Chúa Trời đông Hàng ngàn hàng vạn, Chúa ở giữa chúng, Đức Chúa Trời từ núi Si-nai vào nơi thánh. 18 Ngài đã ngự lên núi cao, Đem theo tù binh; Ngài nhận lễ vật từ nhiều người, Ngay cả những kẻ phản nghịch. CHÚA Đức Chúa Trời sẽ ngự tại đó. 19 Hãy ca ngợi Chúa, Ngài mang gánh nặng cho chúng ta hằng ngày, Tức là Đức Chúa Trời cứu rỗi chúng ta. 20 Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời cứu rỗi. Nhờ CHÚA là Chúa mà chúng ta thoát khỏi sự chết. 21 Thật vậy, Đức Chúa Trời sẽ đập nát đầu của các kẻ thù nghịch, Là những kẻ đầu tóc xõa cứ miệt mài phạm tội. 22 Chúa đã phán: từ Ba-san Ta sẽ đem chúng nó về, Ta sẽ đem chúng nó về từ các vực sâu biển cả. 23 Để chân các ngươi dẫm lên máu kẻ thù nghịch, Và lưỡi của chó nhà ngươi cũng được phần nơi kẻ thù. 24 Lạy Đức Chúa Trời, người ta đã thấy lễ nghinh rước Ngài, Đám rước của Đức Chúa Trời tôi, vua của tôi đi vào nơi thánh. 25 Những người ca hát đi trước, các kẻ khảy đờn theo sau, Ở giữa là các cô gái đánh trống cơm. 26 Hỡi những người có nguồn gốc Y-sơ-ra-ên, Từ giữa hội chúng lớn, hãy ca ngợi Đức Chúa Trời, là CHÚA. 27 Kìa, Bên-gia-min, chi tộc nhỏ nhất dẫn đầu, Những người lãnh đạo Giu-đa và đoàn tùy tùng, Những người lãnh đạo Sa-bu-luân và những người lãnh đạo Nép-ta-li. 28 Đức Chúa Trời ngươi đã truyền sức lực cho người, Lạy Đức Chúa Trời, hãy bày tỏ quyền năng Ngài như Ngài đã làm cho chúng tôi. 29 Từ đền thờ Ngài tại Giê-ru-sa-lem, Các vua sẽ đem lễ vật đến dâng Ngài. 30 Xin hãy trách những dã thú nơi lau sậy, Hãy mắng đàn bò đực cùng các con bê, tức là các dân, Là những kẻ dẫm chân lên những miếng bạc. Xin hãy làm tản lạc các dân tộc thích chiến tranh. 31 Các sứ giả từ Ai-cập sẽ đến, Người Ê-thi-ô-bi sẽ vội vàng đưa tay cầu khẩn Đức Chúa Trời. 32 Hỡi các vương quốc trên đất, hãy hát mừng Đức Chúa Trời, Hãy ca ngợi Chúa. Sê-la 33 Tức là Đấng cưỡi trên các tầng trời, các tầng trời thái cổ. Kìa, Ngài lên tiếng, tiếng đầy uy lực. 34 Hãy tuyên dương uy lực cho Đức Chúa Trời, Là sự uy nghiêm Ngài trên Y-sơ-ra-ên Và uy lực Ngài trên các tầng trời. 35 Lạy Đức Chúa Trời, từ nơi thánh, Ngài thật đáng sợ. Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên là Đấng ban uy lực và sức mạnh cho dân Ngài. Hãy ca ngợi Đức Chúa Trời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn