VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 67 | Thi-thiên 68 | Thi-thiên 69 | Châm-ngôn

Thi-thiên 68:3

68 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Nhưng người công bình sẽ vui vẻ, hớn hở trước mặt Đức Chúa Trời; Phải, họ sẽ nức lòng mừng rỡ.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn