VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 78 | Thi-thiên 79 | Thi-thiên 80 | Châm-ngôn

Thi-thiên 79:13

79 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Còn chúng tôi là dân sự Chúa, và là bầy chiên của đồng cỏ Chúa, Chúng tôi sẽ cảm tạ Chúa mãi mãi; Từ đời nầy qua đời kia chúng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn