VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 78 | Thánh Thi 79 | Thánh Thi 80 | Châm Ngôn

Thánh Thi 79

79 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lạy Đức Chúa Trời, các nước đã xâm phạm cơ nghiệp Ngài; Làm cho đền thánh Ngài thành ô uế Và gây cho Giê-ru-sa-lem đổ nát. 2 Chúng vứt thây các tôi tớ Ngài cho chim trời ăn thịt Và bỏ xác những người trung tín của Ngài Cho thú rừng trên đất. 3 Chúng làm đổ máu họ như nước chảy Quanh khắp Giê-ru-sa-lem Nhưng không có ai chôn cất. 4 Chúng tôi trở thành cớ chế giễu cho các dân láng giềng; Là lời chế nhạo, vật đáng khinh cho những nước chung quanh. 5 Lạy CHÚA, cho đến bao giờ? Ngài sẽ giận đến đời đời ư? Cơn thịnh nộ ghen tức của Ngài vẫn cháy như lửa chăng? 6 Xin hãy đổ cơn giận Ngài trên các nước Không nhận biết Ngài; Và trên các vương quốc Không cầu khẩn danh Ngài; 7 Vì chúng đã ăn nuốt Gia-cốp Và phá hủy quê hương người. 8 Xin chớ ghi nhớ tội lỗi trước kia y của chúng tôi; Xin lòng thương xót Ngài mau mau đến giúp chúng tôi Vì chúng tôi mòn mỏi vô cùng. 9 Lạy Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Rỗi chúng tôi, Xin giúp đỡ chúng tôi vì vinh quang của Danh Ngài; Xin cứu chuộc và tha thứ tội lỗi chúng tôi Vì cớ Danh Ngài 10 Tại sao các nước dám hỏi: Đức Chúa Trời của chúng nó ở đâu? Ngay trước mắt chúng tôi, nguyện các nước nếm biết Sự báo thù huyết mà các tôi tớ Ngài đã đổ ra. 11 Nguyện tiếng than thở của những kẻ tù đày thấu đến trước mặt Ngài; Tùy quyền năng vĩ đại của Ngài, Xin hãy cứu thoát những kẻ bị đầy đọa cho chết. 12 Lạy Chúa, xin hãy báo trả gấp bảy lần vào lòng những nước láng giềng Về lời chế giễu mà họ đã chế giễu Ngài. 13 Còn chúng tôi là dân của Ngài, à đàn chiên của đồng cỏ Ngài; Chúng tôi sẽ cảm tạ Ngài mãi mãi, Sẽ tiếp tục ca ngợi Ngài đời đời.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn