VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 82 | Thi-thiên 83 | Thi-thiên 84 | Châm-ngôn

Thi-thiên 83:14

83 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Lửa thiêu đốt rừng, Lửa ngọn cháy núi thể nào,

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn