VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 83 | Thi-thiên 84 | Thi-thiên 85 | Châm-ngôn

Thi-thiên 84:10

84 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn một ngàn ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi, Hơn là ở trong trại kẻ dữ.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn