VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 83 | Thánh Thi 84 | Thánh Thi 85 | Châm Ngôn

Thánh Thi 84

84 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Thơ Con Cháu Kô-rê Làm Cho Nhạc Trưởng Dùng Với Đàn "Ghít-ti" Lạy CHÚA Vạn Quân, Nơi ngự của Ngài đáng yêu quí biết bao! 2 Linh hồn tôi tha thiết mong ước Để được ở trong sân đền CHÚA; Tâm hồn lẫn thể xác tôi ca hát vui mừng Cho Đức Chúa Trời hằng sống. 3 Lạy CHÚA Vạn Quân, là Vua của tôi, là Đức Chúa Trời tôi; Ngay cả con chim sẻ cũng tìm được một nơi ở, Và con én cũng tìm được một tổ cho bầy con ở gần bàn thờ Chúa. 4 Phước cho người nào được ở trong nhà Ngài, Họ sẽ ca ngợi Ngài mãi mãi. Sê-la 5 Phước cho người được sức mạnh nơi Ngài, Và hướng lòng về con đường hành hương đến Si-ôn. 6 Khi đi ngang qua thung lủng khóc than, Họ biến nó thành nơi có suối nước tuôn trào; Mưa thu cũng giáng phước lành tràn ngập nơi ấy. 7 Họ cứ tiến bước, sức lực càng gia tăng Cho đến khi trình diện trước mặt Đức Chúa Trời y tại Si-ôn. 8 Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời Vạn Quân, xin hãy nghe lời cầu nguyện của tôi; Lạy Đức Chúa Trời của Gia-cốp, xin lắng tai nghe. Sê-la 9 Lạy Đức Chúa Trời, là cái khiên che chở chúng tôi, Xin hãy xem, hãy đoái thương kẻ xức dầu của Ngài. 10 Vì một ngày trong sân đền của Ngài Quí hơn cả ngàn ngày ở nơi khác; Tôi thà làm người gác cổng nhà Đức Chúa Trời Hơn là ở trong nhà kẻ ác. 11 Vì CHÚA, Đức chúa Trời là mặt trời, là cái khiên; Ngài ban ân huệ và vinh quang; CHÚA không từ chối điều tốt lành nào Cho những kẻ sống ngay thẳng. 12 Lạy CHÚA Vạn Quân, Phước thay cho người tin cậy nơi Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn