VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 84 | Thánh Thi 85 | Thánh Thi 86 | Châm Ngôn

Thánh Thi 85

85 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Thơ Của Con Cháu Kô-rê Cho Nhạc Trưởng. Lạy CHÚA, Ngài đã ban ơn cho đất nước Ngài; Ngài đã đem lại cơ đồ cho Gia-cốp. 2 Ngài đã tha thứ gian ác con dân Ngài; Đã che lấp tất cả tội lỗi của họ. Sê-la 3 Ngài đã bỏ đi tất cả các cơn thịnh nộ Ngài; Ngài đã thâu hồi cơn nóng giận mình. 4 Lạy Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Rỗi chúng tôi, xin phục hồi chúng tôi; Xin ngừng cơn phẫn nộ đối với chúng tôi. 5 Ngài sẽ giận chúng tôi mãi mãi ư? Ngài sẽ kéo dài cơn thịnh nộ đời đời sao? 6 Ngài không phục hồi sinh lực cho chúng tôi Để dân Ngài vui mừng trong Ngài sao? 7 Lạy CHÚA, xin cho chúng tôi thấy tình yêu thương của Chúa Và ban cho chúng tôi sự cứu rỗi Ngài. 8 Xin cho tôi nghe lời Đức Chúa Trời, là lời CHÚA phán; Vì Ngài sẽ phán bình an cho dân Ngài, cho những người kính sợ Ngài; Nguyện chúng tôi không quay trở lại những điều ngu dại nữa. 9 Thật vậy, sự cứu rỗi của Chúa ở gần những kẻ kính sợ Ngài, Để vinh quang vẫn ở với đất nước chúng ta; 10 Để tình yêu thương và trung tín gặp nhau, Để công chính và bình an hôn nhau. 11 Sự trung tín từ đất mọc vươn lên; Sự công chính từ trời nhìn xuống. 12 Thật vậy, CHÚA sẽ ban phúc lành Và đất sẽ sinh sản hoa lợi. 13 Sự công chính sẽ đi trước mặt Chúa Và chuẩn bị con đường cho bước chân Ngài.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn