VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 85 | Thánh Thi 86 | Thánh Thi 87 | Châm Ngôn

Thánh Thi 86

86 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lời Cầu Nguyện của Vua Đa-vít Lạy CHÚA, xin hãy lắng tai nghe và đáp lời tôi; Vì tôi khốn cùng và thiếu thốn. 2 Xin bảo vệ mạng sống tôi vì tôi trung tín; Ngài là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy Ngài, Xin giải cứu tôi tớ Ngài. 3 Lạy Chúa, xin thương xót tôi Vì tôi cầu khẩn Ngài suốt ngày. 4 Xin cho tâm hồn tôi tớ Ngài được vui vẻ; Vì lạy Chúa, Linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa. 5 Vì Chúa ôi, Ngài là thiện, sẵn lòng tha thứ Và dồi dào tình yêu thương cho tất cả những người cầu khẩn Ngài. 6 Lạy CHÚA, xin lắng tai nghe lời cầu nguyện của tôi; Xin nghe lời cầu khẩn của tôi. 7 Trong ngày gian truân, tôi cầu khẩn Ngài Vì Ngài đáp lời tôi. 8 Lạy Chúa, không có ai giống như Ngài giữa vòng các thần; Cũng không có công việc nào giống như công việc của Ngài. 9 Lạy Chúa, mọi nước mà Ngài đã tạo nên, Sẽ đến quì lạy trước mặt Ngài; Và tôn vinh danh Ngài. 10 Vì Ngài vĩ đại, làm những việc diệu kỳ; Chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời. 11 Lạy CHÚA, xin dạy tôi đường lối Ngài, Tôi sẽ đi theo chân lý Ngài; Xin cho tôi một lòng kính sợ danh Ngài. 12 Lạy Chúa, Đức Chúa Trời tôi, tôi hết lòng cảm tạ Ngài; Tôi tôn vinh danh Ngài mãi mãi. 13 Vì tình yêu thương lớn lao Ngài dành cho tôi, Ngài giải cứu linh hồn tôi khỏi Âm Phủ sâu thẳm. 14 Lạy Đức Chúa Trời, những người kiêu căng nổi lên hại tôi; Bọn người tàn ác tìm hại mạng sống tôi; Chúng nó chẳng kính nể Ngài. 15 Nhưng lạy Chúa, chính Ngài là Đức Chúa Trời có lòng thương xót và hay ban ơn; Chậm nóng giận, đầy tình yêu thương và thành tín. 16 Xin Chúa đoái xem và thương xót tôi, Xin ban sức lực Ngài cho tôi tớ Chúa; Xin cứu giúp con trai của đầy tớ gái Ngài. 17 Xin ban cho tôi một dấu hiệu về ơn lành của Chúa Để những kẻ ghét tôi nhìn thấy à hổ thẹn. Vì Lạy CHÚA, chính Ngài đã giúp đỡ và an ủi tôi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn