VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 83 | Thi-thiên 84 | Thi-thiên 85 | Châm-ngôn

Thi-thiên 84:12

84 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, Phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài!

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn