VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 83 | Thi-thiên 84 | Thi-thiên 85 | Châm-ngôn

Thi-thiên 84:4

84 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Phước cho người nào ở trong nhà Chúa! Họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn