VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 84 | Thi-thiên 85 | Thi-thiên 86 | Châm-ngôn

Thi-thiên 85:13

85 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Sự công bình sẽ đi trước mặt Ngài, Làm cho dấu chân Ngài thành con đường đáng theo.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn