VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 84 | Thi-thiên 85 | Thi-thiên 86 | Châm-ngôn

Thi-thiên 85:13

85 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Sự công bình sẽ đi trước mặt Ngài, Làm cho dấu chân Ngài thành con đường đáng theo.

(c) 2019 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website