VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 84 | Thi-thiên 85 | Thi-thiên 86 | Châm-ngôn

Thi-thiên 85:6

85 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Chúa há chẳng khứng làm cho chúng tôi sống lại, Hầu cho dân Chúa vui vẻ nơi Chúa sao?

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn