VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 85 | Thi-thiên 86 | Thi-thiên 87 | Châm-ngôn

Thi-thiên 86:10

86 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Vì Chúa là rất lớn, làm những sự lạ lùng. Chỉ một mình Chúa là Đức Chúa Trời mà thôi.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn