VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 85 | Thi-thiên 86 | Thi-thiên 87 | Châm-ngôn

Thi-thiên 86:12

86 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Hỡi Chúa, là Đức Chúa Trời tôi, tôi hết lòng ngợi khen Chúa, Tôn vinh danh Chúa đến mãi mãi.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn