VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 85 | Thi-thiên 86 | Thi-thiên 87 | Châm-ngôn

Thi-thiên 86:5

86 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Chúa ôi! Chúa là thiện, sẵn tha thứ cho, Ban sự nhân từ dư dật cho những người kêu cầu cùng Chúa.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn