VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 90 | Thi-thiên 91 | Thi-thiên 92 | Châm-ngôn

Thi-thiên 91:16

91 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu, Và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn