VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 90 | Thánh Thi 91 | Thánh Thi 92 | Châm Ngôn

Thánh Thi 91

91 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Người nào ở trong nơi trú ẩn của Đấng Chí Cao Sẽ được che chở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. 2 Tôi nói về CHÚA rằng: Ngài là Đức Chúa Trời tôi, là nơi trú ẩn và thành lũy của tôi, Tôi tin cậy nơi Ngài. 3 Vì Ngài sẽ giải cứu ngươi thoát khỏi bẫy chim, Thoát khỏi dịch lệ hủy diệt. 4 Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi Và dưới cánh Ngài ngươi sẽ tìm được nơi trú ẩn. Lòng thành tín Ngài là cái khiên, cái mộc bảo vệ ngươi. 5 Ngươi sẽ không sợ sự kinh hoàng vào ban đêm Hay tên bắn lúc ban ngày; 6 Hoặc dịch lệ lan đến trong tối tăm Hay sự hủy diệt tàn phá lúc giữa trưa. 7 Hàng ngàn người sẽ gục ngã bên cạnh ngươi, Hàng vạn người ngã bên phải ngươi, Nhưng tai họa sẽ không đến gần ngươi. 8 Ngươi chỉ lấy mắt nhìn xem Và sẽ thấy kẻ ác bị báo trả. 9 Lạy Chúa, vì Ngài là nơi trú ẩn của tôi, Lạy Đấng Chí Cao, Ngài đã lập nơi cư trú của Ngài; 10 Nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi Và tai họa sẽ không đến gần nhà ngươi. 11 Vì Ngài sẽ truyền lệnh cho thiên sứ coi sóc ngươi, Bảo vệ ngươi trong mọi đường lối ngươi. 12 Thiên sứ sẽ nâng đỡ ngươi trên tay Để chân ngươi không vấp phải hòn đá. 13 Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang; Còn sư tử tơ và rắn độc ngươi sẽ giày đạp dưới chân. 14 Vì người yêu mến Ta nên ta giải cứu người; Vì người biết danh Ta nên ta bảo vệ người. 15 Người sẽ cầu khẩn Ta, Ta sẽ trả lời người; Gặp lúc gian truân Ta sẽ ở cùng người, Giải cứu người và làm vinh hiển người. 16 Ta sẽ cho người thỏa dạ sống lâu Và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi Ta.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn