VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 91 | Thánh Thi 92 | Thánh Thi 93 | Châm Ngôn

Thánh Thi 92

92 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Thánh Thi. Bài Hát Cho Ngày Sa-bát. Cảm tạ CHÚA là một điều tốt lành; Lạy Đấng Chí Cao, ca tụng Danh Ngài là điều tốt đẹp; 2 Buổi sáng rao truyền tình yêu thương của Chúa, Buổi tối ca ngợi đức thành tín của Ngài; 3 Bằng nhạc khí mười dây cùng đàn lia, Hợp với giai điệu và đàn hạc. 4 Vì, lạy CHÚA, việc quyền năng của Ngài làm tôi vui mừng; Các việc của tay Ngài làm tôi hớn hở hoan ca. 5 Lạy CHÚA, công việc của Ngài vĩ đại biết bao! 6 Tư tưởng Ngài sâu sắc biết dường nào! Kẻ u mê không biết được Và người ngu dại cũng không hiểu nổi. 7 Dù cho kẻ ác mọc lên như cỏ; Mọi kẻ bất lương phát đạt; Ấy là để chúng bị hủy diệt đời đời. 8 Nhưng lạy CHÚA, chính Ngài là Đấng Tối Caor đời đời. 9 Lạy CHÚA, vì kìa, những kẻ hù Ngài; Vì kìa, những kẻ thù Ngài sẽ bị hủy diệt; Mọi kẻ làm ác sẽ chạy tán loạn. 10 Ngài đã làm cho sừng tôi giương cao như sừng con bò rừng; Tôi được xức bằng dầu mới. 11 Mắt tôi thấy kẻ thù tôi bị thất bại, Tai tôi đã nghe tiếng than khóc của kẻ ác chống nghịch tôi. 12 Người công chính sẽ lớn mạnh như cây chà là, Sẽ mọc lên như cây tùng ở Li-ban; 13 Họ được trồng trong nhà CHÚA, Lớn mạnh trong sân của Đức Chúa Trời chúng ta. 14 Dù đến tuổi già vẫn sinh bông trái, Được mạnh khỏe và xanh tươi, 15 Để chứng tỏ CHÚA là ngay thẳng, Ngài là tảng đá của tôi và trong Ngài không có sự bất công.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn