VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 92 | Thánh Thi 93 | Thánh Thi 94 | Châm Ngôn

Thánh Thi 93

93 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 CHÚA trị vì; Ngài trang phục bằng sự uy nghi; CHÚA uy nghi; Ngài nai nịt bằng sức mạnh. Phải, thế giới được lập vững vàng, Không thể rúng động. 2 Ngôi Ngài được lập vững vàng từ thời cổ; Ngài hằng hữu từ trước vô cùng. 3 Lạy CHÚA, các sông đã dâng lên; Các sông đã dâng lên cùng tiếng động; Các sông đã dâng lên ầm ầm. 4 CHÚA trị vì trên cao, Quyền năng hơn sấm động của nước lớn, Quyền năng hơn sóng to của biển cả. 5 Lạy CHÚA, các sắc luật của Ngài thật chắc chắn; Đền thờ Ngài thật là thánh khiết Đến đời đời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn